................................................................................................................................................................................................................................................................
[ การสอบเปลี่ยนสายงาน ]
ความคิดเห็นที่ [7600]

ดิฉันรู้สึกประทับใจที่ได้มาสอบที่ อบต.บ่อทอง  มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่สอบคัดเลือกใ ห้ด้วย  มี อปพร.อำนวยความสะดวกด้วย  รู้สึกอบอุ่นค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมคิดเห็นโดย ดอกไม้ ทำรายการเมื่อ: 29-พย.-10at 09:44
ความคิดเห็นที่ [7602]

เห็นด้วยคัฟ  จัดได้เป็นระเบียบ เรียบร้อยดีมาก
ร่วมคิดเห็นโดย เห็นด้วย ทำรายการเมื่อ: 29-พย.-10at 10:08
ความคิดเห็นที่ [7604]

ดีใจ๋แต้ๆ เจ้า ตี้ได้มาสอบ ท่านนายกหญิงก็ดีใจ๋  ยิ้มต้อนฮั้บหมู่ขเจ้าตวยเจ้า!!!

ร่วมคิดเห็นโดย สาวเหนือ ทำรายการเมื่อ: 29-พย.-10at 15:33
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419