................................................................................................................................................................................................................................................................
[ สอบถามตำแหน่งว่าง ]
ความคิดเห็นที่ [86247]

ไม่ทราบว่า ตำแหน่งธุรการของอบต.มีตำแหน่งว่างหรือป่าวค่ะ
ร่วมคิดเห็นโดย คนตกงาน ทำรายการเมื่อ: 10-กพ.-13at 13:25
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419