ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 
       แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561( 2/2/2018 3:52:38 PM )
       รับซื้อขยะประจำเดือนมกราคม 2561 ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ่อทองฯ( 2/1/2018 3:44:53 PM )
       ประชาคมหมู่บ้าน ม.1 - ม.10( 2/1/2018 3:39:55 PM )
       โครงการจัดหน่วยบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองเคลื่อนที่ ประจำปี 2561( 1/22/2018 3:19:18 PM )
       โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561( 1/16/2018 10:42:49 AM )
       แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2561( 1/16/2018 10:40:31 AM )
       รับซื้อขยะประจำเดือนธันวาคม 2560 ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ่อทองฯ( 1/16/2018 10:37:18 AM )
       โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561( 1/16/2018 10:35:02 AM )
       งานไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว( 1/16/2018 10:32:27 AM )
       ประชุมสปสช. ณ ห้องประชุมอบต.บ่อทอง( 1/16/2018 10:30:34 AM )
       แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2560( 1/16/2018 10:28:42 AM )
       ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2560( 11/23/2017 11:05:04 AM )
       รับซื้อขยะประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ่อทองฯ( 11/23/2017 10:59:40 AM )
       โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2561( 11/13/2017 10:24:20 AM )
       แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560( 11/13/2017 10:21:11 AM )


จำนวน : 97 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 7 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7  

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419